Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2415. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2416. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2417. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu

MINISTRSTVA

2418. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora
2419. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
2420. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kakovosti izdelkov iz žit
2421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022)
2422. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022)
2423. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

SODNI SVET

2424. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2425. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBČINE

Ankaran

2426. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran

Beltinci

2427. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci

Ljubljana

2428. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021

Medvode

2429. Tržni red javne tržnice v Občini Medvode

Podčetrtek

2430. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Sveti Jurij ob Ščavnici

2431. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec »Sonček« Sv. Jurij ob Ščavnici

POPRAVKI

2432. Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost