Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

D 423/2019 Os-2563/19, Stran 1768
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Branimirju Metličarju, sinu Janeza, rojenemu 16. 2. 1961, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 2. 5. 2019, nazadnje stanujočemu Male Dole 62, Vojnik.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega dednega reda, edina dedinja drugega dednega reda pa se je dedovanju odpovedala. Sodišču ni znan krog dedičev tretjega dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 6. 2019

AAA Zlata odličnost