Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2418. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora, stran 6614.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora.
2. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov) 
(1) Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje, če nevladna organizacija s svojim delovanjem pomembno prispeva k doseganju ciljev prostorskega razvoja Slovenije na državni, regionalni ali lokalni ravni ter k uveljavljanju načel urejanja prostora.
(2) Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju urejanja prostora, če izvaja vsaj tri od naslednjih dejavnosti:
1. izobraževanje, usposabljanje, izvajanje seminarjev ali delavnic, razvijanje ali izvajanje programov za širjenje znanja in krepitev ozaveščenosti o trajnostnem ravnanju s prostorom;
2. dopolnjevanje in razvijanje novih ali premalo poudarjenih vsebin ali rešitev in razvoj primerov dobrih praks;
3. promocija ciljev in načel urejanja prostora ter opozarjanje na težave v prostoru;
4. spodbujanje dejavnosti in dialoga med udeleženci pri urejanju prostora;
5. spodbujanje zgodnjega in učinkovitega sodelovanja javnosti v postopkih priprave prostorskih aktov in predpisov s področja urejanja prostora ter ozaveščanje o pomenu takega sodelovanja;
6. aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik, predpisov s področja urejanja prostora ali drugih ukrepov na državni, regionalni ali lokalni ravni;
7. zbiranje podatkov, opravljanje raziskav in analiz ter razvijanje ali izvajanje programov razvoja na področju urejanja prostora;
8. strokovno svetovanje in krepitev zagovorništva civilne družbe;
9. priprava in izdajanje strokovne literature, publikacij ali periodičnih izdaj.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se štejejo za izkazane, če nevladna organizacija predloži pisna dokazila, da so bile izvedene vsaj trikrat letno, da so dosegle vsaj 50 ljudi ali da so potekale neprekinjeno vsaj šest mesecev.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-60/2018
Ljubljana, dne 19. avgusta 2019
EVA 2018-2550-0011
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost