Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2522 I 3710/2018 Os-1997/19, Stran 1768
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika mld. Tima Altbauer, EMŠO 0510003500037, Beblerjev trg 11, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Moste Polje, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, po Čurin Marinšek Nives – odvetnica, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani Mrkajić, EMŠO 2206982175016, Masljeva ulica 3, Domžale, ki jo zastopa zak. zast. Petra Velkavrh – odvetnica, Sinja Gorica 7, Vrhnika, zaradi izterjave preživnine; delež družbenika, sklenilo:
Dolžnici Mirjani Mrkajić, neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 3710/2018 postavi začasna zastopnica Petra Velkavrh, Sinja Gorica 7, 1360 Vrhnika.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2019

AAA Zlata odličnost