Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022), stran 6615.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022) (Uradni list RS, št. 112/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022) 05-10/13 z dne 27. 8. 2013, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, spremenjen s spremembami gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022) št. 05-10/18 z dne 29. 5. 2019, ki jih je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna (v nadaljnjem besedilu: spremembe gozdnogospodarskega načrta).«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Nanos-Hrušica, upoštevaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 138.564 m3, od tega 123.725 m3 iglavcev in 14.839 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 309,27 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 70,14 ha;
4. zaščita mladja s premazom na dejanski površini 14,2 ha;
5. zaščita mladja s 700 m ograje ter
6. 300 delovnih dni varstva pred žuželkami.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2019
Ljubljana, dne 19. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0083
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost