Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

IV D 1150/2017 Os-2578/19, Stran 1769
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapuščinski postopek po pok. Vrhovec Sonji, hčerki Štefana, rojeni dne 7. 11. 1955, umrli dne 14. 3. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Butajnova 8, Dobrova - Polhov Gradec, državljanki Republike Slovenije.
Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Vrhovec Sonji obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
V postopku je s strani Občine Dobrova - Polhov Gradec vložen tudi predlog za omejitev dedovanja.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja izročeno na podlagi predloga za omejitev dedovanja Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2019