Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

D 57/2018-30 Os-2547/19, Stran 1744
Po pokojnem Biondić Marku, rojen 7. 1. 1969, EMŠO 0701969500033, nazadnje stanujoč Plitvica 32A, 9253 Apače, ki je umrl 25. 2. 2018, po katerem se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 57/2018 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 5. 6. 2019, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustniku in je tako šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zap. postopek pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 1. 7. 2019