Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

II N 229/2019 Os-2670/19, Stran 1744
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici mag. Miheli Pašek v nepravdni zadevi predlagatelja: Slavko Mikša, Gačnik 13, Pesnica pri Mariboru, proti nasprotni udeleženki Oleni Novitnya, neznanega prebivališča (nazadnje stanujoča Gačnik 13, Pesnica pri Mariboru), zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 229/2019, se za začasnega zastopnika nasprotni udeleženki postavi odvetnik Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 2019