Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2410. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec, stran 6606.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 6. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec 
1. člen 
Občina Sevnica z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 19. 8. 2019 do torka 17. 9. 2019:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 11. 9. 2019 s pričetkom ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0017/2018
Sevnica, dne 6. avgusta 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost