Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

D 111/2019 Os-2637/19, Stran 1745
Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu Primožiču, roj. 6. 3. 1870, z zadnjim prebivališčem Kortine 80, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 67/2017 z dne 9. 1. 2018 in določenim datumom smrti dne 7. 3. 1940.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2019