Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

D 20/2019 Os-2485/19, Stran 1745
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mateju Jermanu, sinu Mateja, rojenem leta 1896 oziroma 1897, nazadnje bivajočem v Portorožu, San Bartolo 424 (Seča 424) in umrlim dne 18. 9. 1926.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavljajo solastniški deleži na dveh nepremičninah.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 6. 2019