Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2406. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 6602.

  
Na podlagi 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odredbi o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 43/12 in 44/17) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(Uradne ure v organih mestne uprave) 
Uradne ure so v vseh organizacijskih enotah organov mestne uprave, razen v Glavni pisarni v Odseku za splošne zadeve Sekretariata mestne uprave in v Inšpektoratu, trikrat tedensko in v skupnem obsegu 15 ur in 30 minut.
Razpored uradnih ur je naslednji:
– v ponedeljek od 8.30 do 13. ure,
– v sredo od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter
– v petek od 8.30 do 12. ure.«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku številka »41« nadomesti z besedilom »35 ur in 30 minut«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Razpored uradnih ur je naslednji:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure,
– v sredo od 8.30 do 17. ure ter
– v petek od 8.30 do 13. ure.«.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(Uradne ure v Inšpektoratu) 
Uradne ure so v Inšpektoratu dvakrat tedensko in v skupnem obsegu 8 ur.
Razpored uradnih ur je naslednji:
– v ponedeljek od 8. do 10. ure,
– v sredo od 8. do 10. ure in od 13. do 17. ure.«.
4. člen 
10. in 10.a člen se črtata.
5. člen 
V 10.b členu se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z besedilom »7. in 8. člena te odredbe«.
6. člen 
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. septembrom 2019.
Št. 100-152/2012-4
Ljubljana, dne 1. avgusta 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković