Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2397. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2398. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

MINISTRSTVA

2377. Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij
2378. Pravilnik o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu
2379. Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan«
2399. Odločba o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju ustanove »Ustanova J.P. Nielsen Trust«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2380. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice
2381. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
2382. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2019
2383. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2019

OBČINE

Brežice

2384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38

Dobrepolje

2385. Odlok o priznanjih Občine Dobrepolje
2386. Pravilnik o zakupu zemljišč v lasti Občine Dobrepolje
2387. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

2388. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti

Kobarid

2390. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kobarid
2391. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid

Ribnica

2392. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici

Rogaška Slatina

2393. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina

Rogatec

2394. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Slovenska Bistrica

2395. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje

Velika Polana

2396. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti