Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Z 78/2018 Os-2589/19, Stran 1721
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Sandija Stražar, Koštacin 2, Zagreb, zaradi izterjave 8.034,14 EUR s pripadki, dne 24. 6. 2019 sklenilo:
Dolžniku Sandiju Stražar, nekdaj stanujočemu na naslovu Koštacin 2, Zagreb, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica Suzana Ogrinc, Savska cesta 20, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 6. 2019

AAA Zlata odličnost