Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

Št. IZP 1-326/19 Ob-2722/19, Stran 1718
Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. direktor oddelka za preskrbo s krvjo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem izpitu, od tega najmanj 5 let na področju transfuzijske medicine,
– veljavna licenca zdravnika specialista,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdravstvenih načel v Sloveniji,
– aktivno znanje angleškega in pasivno znanje drugega tujega jezika,
– nekaznovanost,
– zaželjeni dodatni strokovni akademski in znanstveni dosežki (magisterij ali doktorat, predavatelj na fakulteti).
2. direktor oddelka za diagnostične storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem izpitu, od tega najmanj 5 let na področju transfuzijske medicine,
– veljavna licenca zdravnika specialista,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdravstvenih načel v Sloveniji,
– aktivno znanje angleškega in pasivno znanje drugega tujega jezika,
– nekaznovanost,
– zaželjeni dodatni strokovni akademski in znanstveni dosežki (magisterij ali doktorat, predavatelj na fakulteti).
3. direktor oddelka centrov za transfuzijsko dejavnost
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem izpitu, od tega najmanj 5 let na področju transfuzijske medicine,
– veljavna licenca zdravnika specialista,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdravstvenih načel v Sloveniji,
– aktivno znanje angleškega in pasivno znanje drugega tujega jezika,
– nekaznovanost,
– zaželjeni dodatni strokovni akademski in znanstveni dosežki (magisterij ali doktorat, predavatelj na fakulteti).
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljanja Zavoda na strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor Zavoda.
Mandat traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Za razpis (dodajte navedbo delovnega mesta, za katerega kandidirate), Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Vlogi obvezno priložite program dela in razvoja oddelka, za katerega kandidirate, za čas trajanja mandata.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 

AAA Zlata odličnost