Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2396. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019, stran 6588.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 7. seji dne 18. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 
1. člen 
Črta se 11. člen, spremeni se 10. člen z naslednjo vsebino:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 440.000,00 eurov.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-07/2019 OS
Velika Polana, dne 18. julija 2019
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin 

AAA Zlata odličnost