Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti, stran 6437.

  
Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni seji dne 24. 7. 2019 sprejel
M E R I L A 
za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
1. člen 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci, ki veljajo za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen 
Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot (celotno območje občine, posamezna volilna enota),
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo,
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil.
3. člen 
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena pripada članom Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), zaradi dela v volilnih organih, enkratno nadomestilo v znesku med 30 % do 70 % nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev, in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
4. člen 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-10
Gornji Petrovci, dne 25. julija 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost