Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

D 542/2018 Os-2505/19, Stran 1722
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 6. 9. 2018 umrlem zapustniku Janezu Vrenčur, roj. 27. 7. 1965, EMŠO: 2707965500131, drž. RS, delavec, nazadnje stan. Flisova ulica 4, Muta.
Vsi dediči prvega, drugega in tretjega dednega reda so se odpovedali dedovanju po zapustniku Janezu Vrenčurju.
Morebitne upnike po Janezu Vrenčurju obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 6. 2019

AAA Zlata odličnost