Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2391. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid, stran 6440.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 6. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid 
1. člen 
V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 50/14) se drugi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»V štabu civilne zaščite je praviloma pet članov, po potrebi župan lahko dodatno v štab imenuje še največ tri člane.«.
V četrtem odstavku se besedilo »tri člane« spremeni tako, da se glasi »določeno število članov«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/12
Kobarid, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost