Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

D 143/2018 Os-2545/19, Stran 1745
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 11. 6. 2018 umrlem Avgustu Mlakarju, sinu Avguština, roj. 8. 12. 1953, nazadnje stan. Pod goro 5, Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Avgustu Mlakarju, sinu Avguština, roj. 8. 12. 1953, nazadnje stan. Pod goro 5, Krško, umrl dne 11. 6. 2018, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 6. 2019