Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2414. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 6611.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec, dne 9. avgusta 2019 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne Elaborat lokacijske preveritve na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka (v nadaljevanju elaborat LP), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje (št. proj. 2/19, izdelan v marcu 2019).
Hkrati z elaboratom LP se javno razgrne tudi pobuda za izvedbo lokacijske preveritve, ki jo je podal investitor SIP strojna industrija d.d., Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
II. 
Namen instrumenta lokacijske preveritve je preveritev ustreznosti individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta pri nameravani gradnji prizidka, ki je predviden kot zapolnitev med dvema obstoječima halama. Prizidek bo namenjen montaži končnih izdelkov – kmetijskih strojev.
III. 
Elaborat LP in pobuda za izvedbo lokacijske preveritve iz I. točke tega sklepa, bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 2. 9. do 16. 9. 2019.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki ne želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej navesti.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Šempeter v Savinjski dolini. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0079/2019
Žalec, dne 9. avgusta 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos