Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3644. Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov
3645. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
3646. Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
3647. Uredba o izvajanju odločbe Komisije o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg nekaterih igrač in predmetov za nego otrok
3673. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Sklepi

3648. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
3649. Sklep o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
3650. Sklep o dopolnitvi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik

Drugi akti

3674. Spremembe in dopolnitve notarske tarife

MINISTRSTVA

3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov
3652. Pravilnik o obvezni vleki ladij
3653. Pravilnik o izogibanju trčenju na morju
3654. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila o sprejemanju in izdajanju slovenskih standardov
3655. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
3656. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
3675. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
3676. Pravilnik o vpogledu v davčne evidence
3677. Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah
3678. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3657. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2005

OBČINE

Celje

3658. Sprememba programa priprave Občinskega lokacijskega načrta Čret – zahod

Cerknica

3659. Sklep o javni razgrnitvi

Gornji Petrovci

3660. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci

Kamnik

3661. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Koper

3662. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče

Ormož

3663. Tarifa plačil za storitve, ki jih opravlja Javna razvojna agencija Občine Ormož

Puconci

3664. Odlok lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih
3665. Odlok lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci
3666. Odlok lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih

Slovenj Gradec

3667. Sklep o soglasju

Slovenska Bistrica

3668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2004
3669. Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica

Tišina

3670. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3671. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tišina

Trebnje

3672. Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Zagorje ob Savi

3679. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Rudnik – Toplice v Zagorju ob Savi
3680. Program priprave lokacijskega načrta za območje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti