Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3672. Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, stran 8751.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03) je Občinski svet občine Trebnje na 19. seji Občinskega sveta občine Trebnje dne 20. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Trebnje dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene za program vrtca, lahko v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja en cel mesec ali več mesecev, uveljavijo olajšavo, tako da znaša njihovo plačilo 20% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Tovrstna rezervacija se lahko uveljavi le ob obvezni dostavi zdravniškega potrdila.
2. člen
Starši lahko enkrat letno uveljavijo olajšavo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda, starši pa so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje do 15. junija.
3. člen
Starši lahko s podpisom izjave začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo najmanj enega leta in v tem primeru plačajo mesečno rezervacijo v višini 5% ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtec pa v tem primeru sprejme drugega otroka.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, ki so vključeni v vrtce Občine Trebnje, lahko uveljavijo olajšave iz 1. in 2. člena le v primeru, da občina, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila celotno razliko med plačilom olajšave in veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen.
5. člen
Vrtec mora v primeru obračunavanja olajšav iz prvih dveh členov tega sklepa odbiti celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati 2. točka sklepa o obračunavanju odsotnosti otrok in rezervacij št. 380-05-3/2000, ki ga je Občinski svet občine Trebnje sprejel na 14. seji dne 18. 10. 2000.
7. člen
Ta sklep začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200-00007/2005
Trebnje, dne 20. julija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.