Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3678. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stran 8758.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04) se 50.b člen spremni tako, da se glasi:
»50.b člen
Cene storitev institucionalnega varstva starejših v javnih zavodih, določene v skladu s standardi tega pravilnika, se v obdobju od dneva uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2006 uveljavijo postopoma, in sicer tako, da se pri njihovem usklajevanju upošteva:
– možno povečanje cene, kot izhaja iz 41. člena tega pravilnika, in
– višina dodatne uskladitve, namenjene postopnemu doseganju višine cen v skladu s standardi tega pravilnika.
Uskladitev po tem členu se izvede na podlagi dogovora o načinu usklajevanja cen storitev institucionalnega varstva starejših, ki ga za vsako leto sprejmeta ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in Skupnost socialnih zavodov Slovenije. V dogovoru se opredeli tudi način uskladitve po tretjem odstavku 41. člena tega pravilnika.
Ne glede na določbe 41. člena tega pravilnika je dodatna uskladitev iz druge alinee prvega odstavka tega člena lahko dogovorjena dvakrat letno. Za to uskladitev se uporablja določba 43. člena tega pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-18/2004
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
EVA 2004-2611-0019
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve