Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3655. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, stran 8731.

Na podlagi 36. in za izvrševanje 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K O S P R E M E M B I
P R A V I L N I K A
o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Pravilniku o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 131/03) se v 3. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ogrevanje je uporaba energije oziroma goriv (toplote) za posredno ali neposredno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2005
Ljubljana, dne 29. julija 2005.
EVA 2005-2111-0097
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor