Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3663. Tarifa plačil za storitve, ki jih opravlja Javna razvojna agencija Občine Ormož, stran 8738.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož, št. 89/02) je svet Javne razvojne agencije Občine Ormož na 2. redni seji dne 13. 7. 2005 in 1. korespondenčni seji dne 28. 7. 2005 ter ob soglasju Občinskega sveta Ormož na 26. seji dne 29. 7. 2005 sprejel
T A R I F O
plačil za storitve, ki jih opravlja Javna razvojna agencija Občine Ormož
1. člen
S to tarifo se določata vrsta storitev in višina plačil pri plačilih za storitve, ki jih opravlja javna razvojna agencija za fizične in pravne osebe.
2. člen
Tarifa je splošni akt agencije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z obrazložitvijo za njeno sprejetje.
3. člen
Agencija opravlja intelektualne storitve za pravne in fizične osebe na področju komunalne infrastrukture in drugih javnih področij, podjetništva, malega gospodarstva ter turizma.
4. člen
Bruto cena enournega dela je povzeta po cenah Podjetniškega centra malega gospodarstva Republike Slovenije in je različna za generalistično svetovanje, ki znaša 7080 SIT/uro svetovanja in specialistično svetovanje, ki znaša 9120 SIT/uro svetovanja.
5. člen
Splošne informacije s področja črpanja sredstev strukturnih skladov, podjetništva, turizma in možnosti zaposlovanja so brezplačne.
6. člen
Vrsta storitev Javne razvojne agencije Občine Ormož
 
A) Podjetništvo – generalistično svetovanje
Splošno svetovanje
Svetovanje in pomoč pri pridobivanju pravnih dovoljenj
Svetovanje in pomoč pri registriranju dejavnosti podjetja
Svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnega načrta
Izdelava poslovnega načrta
Svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis v Sloveniji
Svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis v EU
Svetovanje in pomoč pri trženju proizvodov in storitev
Svetovanje in pomoč pri pridobivanju ISO standardov
Priprava in izdelava poslovnika kakovosti
Svetovanje in pomoč pri razvojnih, investicijskih in sanacijskih programih podjetij
Svetovanje in pomoč pri razvoju človeških virov
Organiziranje programov za pospeševanja inoviranja
Svetovanje pri izboljševanju konkurenčnosti podjetij
Priprava in izvedba raznih raziskav, anket, študij in analiz v podjetjih:
– Vrednostna analiza tehnološkega postopka in proizvoda/storitve,
– Ugotavljanje konkurenčnosti tehnoloških postopkov podjetij,
– Ugotavljanje učinkovitosti funkcije vzdrževanja v podjetjih,
– Ugotavljanje stilov vodenja in vrste politike v podjetjih,
– Raziskave človeških virov.
Pomoč pri iskanju finančnih virov
Organiziranje raznih izobraževanj in usposabljanj
 
B) Podjetništvo – specialistično svetovanje
Izdelava razvojnega, investicijskega in razvojnega programa podjetja
Priprava strategij za izboljšanje konkurenčnosti podjetij
Izdelava tržne strategije podjetja
Priprava in izdelava razpisne dokumentacije za razpise EU
Priprava in izdelava razpisne dokumentacije za slovenske razpise
 
A) Javna infrastruktura in druga javna področja – generalistično svetovanje
Priprava in izdelava dokumentov identifikacije investicijskega projekta
Priprava in izdelava druge dokumentacije
Priprava programov za sodelovanje v regijskih in državnih projektih
Priprava programov razvoja področja in lokalnih podjetniških grozdov
Priprava lokalnih zaposlitvenih programov
Pomoč pri pripravi programov za sodelovanje v regijskih in državnih projektih
Priprava in izvedba raznih raziskav, anket, študij in analiz
Organiziranje raznih izobraževanj in usposabljanj
 
B) Javna infrastruktura in druga javna področja – specialistično svetovanje
Priprava programov za sodelovanje pri projektih EU
Priprava in izdelava investicijskih programov
Turistična dejavnost
Storitev                            SIT neto
-----------------------------------------------------------------------
Vodenje turistov po Občini Ormož
pod vodstvom turističnega vodnika*
v slovenskem jeziku                       2.500**
 
Vodenje turistov po Občini Ormož
pod vodstvom turističnega vodnika*
v tujem jeziku                         3.500**
 
Posredovanje pri turističnih storitvah
na naših turističnih točkah                     3%
 
Storitev                SIT/uro svetovanja bruto (z DDV)
-----------------------------------------------------------------------
Organiziranje raznih izobraževanj
in usposabljanj                          7.080
   ________
   * Vodniško službo izvajajo vodniki z opravljenim tečajem za lokalnega
turističnega vodnika na območju Občine Ormož.
  ** Cena velja za skupino od 5 do 50 oseb. Osnovne in srednje šole imajo
25% popusta. Naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja le-to sporočiti
vsaj 24 ur pred napovedano uro, sicer se bremeni za polovično ceno vodenja.
7. člen
Ta cenik začne veljati po sprejetju sveta agencije in soglasju občinskega sveta ter osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05
Ormož, dne 29. julija 2005.
Predsednica
sveta Javne agencije
Aleksandra Pivec l. r.