Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3658. Sprememba programa priprave Občinskega lokacijskega načrta Čret – zahod, stran 8733.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 1. septembra 2005 sprejel
S P R E M E M B O P R O G R A M A
P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta Čret – zahod
1. člen
V Programu priprave Občinskega lokacijskega načrta Čret – zahod (Uradni list RS, št. 39/05) se spremeni predmet prostorske ureditve na predmetnih zemljiščih, in sicer je namesto trgovine z živili in neživili predvidena gradnja poslovno-trgovskega objekta. Pri načrtovanju prostorske ureditve je treba kot omejitev upoštevati predpisane faktorje zazidanosti in izrabe gradbene parcele, kot so določeni po Uredbi o prostorskem redu Slovenije.
2. člen
Ta sprememba programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-003/2005-4200
Celje, dne 1. septembra 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.