Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3652. Pravilnik o obvezni vleki ladij, stran 8723.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 88. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o obvezni vleki ladij
1. člen
Ta pravilnik določa obvezno vleko ladij, pogoje obvezne vleke ladij, obvezno število vlačilcev in način izvajanja vleke ladij v pristaniški vleki na območju koprskega tovornega pristanišča.
2. člen
(1) Ladje morajo pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča zaradi varnosti plovbe, preprečevanja onesnaženja morja, zmanjšanja nevarnosti za človeška življenja in preprečevanja poškodb obale, naprav in objektov, ki služijo za varnost plovbe ali opravljanje pristaniških dejavnosti, obvezno uporabiti naslednje število vlačilcev, vsak z močjo najmanj 1450 kW:
1. I. bazen in III. bazen
– ladje z bruto tonažo od 1500 do 8000 en vlačilec,
– ladje z bruto tonažo od 8000 do 25000 dva vlačilca,
– ladje z bruto tonažo od 25000 do 40000 tri vlačilce,
– ladje z bruto tonažo preko 40000 štiri vlačilce.
2. V III. bazenu morajo ladje z ugrezom nad 16,70 metra uporabiti dodatni peti vlačilec.
3. II. bazen
– ladje z bruto tonažo od 500 do 3000 en vlačilec,
– ladje z bruto tonažo od 3000 do 20000 dva vlačilca,
– ladje z bruto tonažo od 20000 do 35000 tri vlačilce,
– ladja z bruto tonažo nad 35000 štiri vlačilce.
(2) Ladjam z bruto tonažo do 1500 v I. bazenu in v III. bazenu ter ladjam z bruto tonažo do 500 v II. bazenu pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča ni treba uporabljati vlačilca.
(3) Določba 3. točke prvega odstavka tega člena se uporablja v primeru, ko so v II. bazenu privezani tankerji. Če v II. bazenu ni privezanih tankerjev, se lahko uporabljajo enaki pogoji vleke ladij, kot so predvideni za I. bazen in III. bazen.
3. člen
(1) Število vlačilcev se lahko zmanjša za število bočnih porivnih vijakov, s katerimi je ladja opremljena, razen za tankerje in ladje, ki prevažajo nevarne snovi.
(2) Pri vleki ladij se ne smejo uporabljati vlačilci s klasičnim pogonom z enim vijakom na krmi.
4. člen
(1) Obvezna vleka ladij, določena v tem pravilniku, se uporablja pri normalnih pogojih plovbe.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko zaradi posebnih pogojev plovbe, kot so zelo ugodne ali neugodne vremenske razmere, mesto priveza, smer, v katero je ladja obrnjena, vrsta in količina tovora, po uradni dolžnosti ali na predlog ladje, posredovanem po ustaljenih poteh komuniciranja, kot so po VHF radijski postaji, faksu, elektronski pošti, odredi drugačne pogoje vleke ladij, kot so določeni v tem pravilniku.
(3) Brez predhodnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ladje ne smejo vpluti, opraviti premika med privezi ali izpluti iz pristanišča, če ne uporabljajo s tem pravilnikom predpisanega števila vlačilcev.
5. člen
Ladja mora najmanj eno uro pred vplutjem, premikom ladje med privezi ali izplutjem ladje iz pristanišča zaprositi izvajalca vleke za predpisano število vlačilcev.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-5/2004/10
Ljubljana, dne 23. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0085
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet