Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3626. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

MINISTRSTVA

3627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah
3628. Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil
3629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
3630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
3631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
3632. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2005

SODNI SVET

3633. Razpis nadomestnih volitev enega člana personalnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3634. Aneks h Kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije

OBČINE

Braslovče

3635. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Brežice

3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu poslovni center Brežice – Kare C/III

Divača

3637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2005
3638. Odlok o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača

Novo mesto

3639. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto

Puconci

3640. Pravilnik o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3641. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škofja Loka

3642. Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo)

Zavrč

3643. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005

POPRAVKI

1. Popravni sklep k odločbi št. U-I-196/03 z dne 7. 7. 2005
2. Popravek akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3. Popravek splošnega akta o prenosljivosti številk
4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti