Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3639. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto, stran 8687.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 61/00, 42/02, 18/04 in 40/04) in 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Novo mesto je skupščina Območne obrtne zbornice Novo mesto na 4. redni seji dne 14. 1. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto
I
Članarino mesečno plačujejo člani Območne obrtne zbornice Novo mesto (v nadaljevanju: OOZ Novo mesto) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznosti iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so postali člani na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino kot sledi:
– fizične osebe, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od 1,5-kratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 1,8% od najnižje pokojninske osnove povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,7% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblike njihovega združevanja) v višini 4.500 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas njene prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti (dvojni člani), se članarina Območni obrtni zbornici Novo mesto obračunava v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne meseca, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Novo mesto določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. tekočega leta in drugi obrok do 30. 9. tekočega leta.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina Območni obrtni zbornici Novo mesto se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz prve točke tega sklepa le izjemoma na podlagi pisne vloge člana. O tem odloča Upravni odbor Območne obrtne zbornice Novo mesto, za vsak primer posebej, na podlagi sprejetih kriterijev. Odpis je možen le za primere nastopa višje sile (težke bolezni, smrti ali dejavnikov, ki so povzročili nenaden občuten izpad dohodka), ob predložitvi ustrezne dokumentacije oziroma dokazil. Pritožba na to odločitev ni možna.
VIII
Območna obrtna zbornica Novo mesto pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
IX
Ta sklep velja od 1. 1. 2005 dalje.
Predsednik
OOZ Novo mesto
Ivan Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti