Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3593. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vrh Krvavca na Krvavcu
3594. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Gospinca na Krvavcu
3595. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Sklepi

3596. Sklep o določitvi seznama mediatorjev
3597. Sklep o prenehanju uporabe sklepov Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3598. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
3599. Pravilnik o priznanju Manevrska struktura narodne zaščite
3600. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov
3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3602. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke
3603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
3604. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
3605. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
3606. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
3607. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3608. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
3609. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2005
3610. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim podarim
3611. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim podarim
3612. Dodatek št. 13 k pravilom igre na srečo »Petica«

OBČINE

Brezovica

3613. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica

Brežice

3614. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Kočevje

3615. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Kranj

3616. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4

Ljubljana

3618. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 10/6 Prule – KS, CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška
3619. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠS 2/2-1 Korotansko naselje in del območja urejanja ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

Majšperk

3620. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2004
3621. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk
3622. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Majšperk

Škofljica

3623. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (uradno prečiščeno besedilo)
3624. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje (uradno prečiščeno besedilo)

Videm

3625. Ugotovitveni sklep
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti