Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3659. Sklep o javni razgrnitvi, stran 8733.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 7. 9. 2005 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C, ki ga je pod številko projekta 21/05 izdelalo podjetje Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, iz Domžal.
2. člen
Predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C se javno razgrne v sejni sobi v prvem nadstropju v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, v delovnem času občinske uprave.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala 15 dni, in sicer od 26. 9. 2005 do vključno 10. 10. 2005.
4. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo v torek 4. 10. 2005 ob 18. uri, v dvorani pod Ljubljansko banko v Cerknici.
5. člen
Pisne pripombe k predlogu odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete na Občino Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/6/2005
Cerknica, dne 7. septembra 2005.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, univ. dipl. ekon. l. r.