Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3667. Sklep o soglasju, stran 8746.

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji, dne 31. 8. 2005, skladno s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), v zvezi z odprodajo zemljišč v lastni Mestne občine Slovenj Gradec sprejel naslednji
S K L E P
1
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s parc. št. 1005/9 v velikosti 121 m2 k.o. Slovenj Gradec, izvzame iz režima javnega dobra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 062-02-14/2005
Št. 465-02-1/2004
Slovenj Gradec, dne 31. avgusta 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.