Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3671. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tišina, stran 8751.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) – odločb US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03, 72/05) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Tišina
1
Za podžupana Občine Tišina se imenuje član občinskega sveta Franc Knaus, roj. 14. 4. 1960, stanujoč Murski Črnci 45/d, 9251 Tišina.
2
Imenovani podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana bo imenovani podžupan opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev.
4
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja.
Št. 03101-20/05
Tišina, dne 12. septembra 2005.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.