Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2407. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50-letnici organizacije FAO

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2377. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Koroške v Republiki Avstriji
2378. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Osiješko Baranjske in Požeško Slavonske županije v Republiki Hrvaški
2408. Odredba o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
2409. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
2410. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za avgust 1995

BANKA SLOVENIJE

2411. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
2412. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam

OBČINE

Beltinci

2379. Poslovnik Občinskega sveta občine Beltinci
2380. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1995
2381. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci
2382. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Beltinci-Ižakovci
2383. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Ižakovci-Melinci

Brežice

2384. Poslovnik Občinskega sveta občine Brežice

Gornji Petrovci

2385. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šulinci za naselja: Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
2386. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gornji Petrovci v denarju in delu
2387. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Križevci v denarju in delu
2388. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Kukeč v denarju in delu
2389. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Košarovci v denarju in delu
2390. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Panovci v denarju in delu
2391. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Križevci, za naselje Košarovci

Hodoš-Šalovci

2392. Poslovnik Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci
2393. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995
2394. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci

Idrija

2395. Statut Občine Idrija

Juršinci

2396. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Laško

2397. Poslovnik Občinskega sveta občine Laško

Lenart

2398. Poslovnik Občinskega sveta občine Lenart

Lendava

2399. Poslovnik Občinskega sveta občine Lendava

Ljutomer

2400. Odredba o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer

Murska Sobota

2401. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
2402. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2403. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti

Trebnje

2404. Statut Občine Trebnje
2405. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1995
2406. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti