Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1995 z dne 7. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1995 z dne 7. 9. 1995, Kazalo


DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2413. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MOJ ABECEDNIK - UČIM SE PISATI IN BRATI, delovni zvezek 2, ki ga je napisala Viljenka Jalovec
2414. Sklep o potrditvi metodičnega priročnika za učitelje: MOJ ABECEDNIK, ki so ga napisale Danica Golli, Viljenka Jalovec, Alenka Kozinc, Tereza Žerdin, Lidija Magajna
2415. Sklep o potrditvi priročnika za učitelje: KOMUNIKACIJSKI POUK SLOVENŠČINE V PRVEM OBDOBJU, ki ga je napisala Martina Križaj-Ortar
2416. Sklep o potrditvi učbenika: PRESEČIŠČE 7, ki so ga napisali Rainer Maroska, Achim Olpp, Claus Stockle, Hartmut Wellstein, Dieter Kassmann
2417. Sklep o potrditvi učbenika: ZEMLJEPIS 7, ki sta ga napisala Ludvik Olas in Franc Marič
2418. Sklep o potrditvi učbenika: ZEMLJEPIS 8, ki so ga napisali Slavko Brinovec, Marija Košak, Jure Senegačnik
2419. Sklep o potrditvi učbenika: VZPON MEŠČANSTVA, ki sta ga napisala Peter Vodopivec in Maja Žvanut
2420. Sklep o potrditvi učbenika: PSIHOLOGIJA, ki sta ga napisala Janek Musek in Vid Pečjak
2421. Sklep o potrditvi učbenika: SOLFEGGIO III, ki ga je napisal Tomaž Habe
2422. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: ORGANSKA KEMIJA III, ki ga je napisala Aleksandra Kornhauser
2423. Sklep o potrditvi učila: KEMIJA - VODA IN VODIK, navadne in elektronske prosojnice, avtorjev Jadran Maček, Srečo Zakrajšek
2424. Sklep o potrditvi učila: KEMIJA - VODA, navadne in elektronske prosojnice, avtorjev Jadran Maček, Srečo Zakrajšek
2425. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA - statika, ki ga je napisala Alenka Knez
2426. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE SFERNE TRIGONOMETRIJE, ki ga je napisal Danilo Šušmak
2427. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: SCRITTO E PARLATO, ki ga je napisal Maurizio Della Casa, LA Scoula Brescia

OBČINE

Ljutomer

2428. Poslovnik Občinskega sveta občine Ljutomer

Mislinja

2429. Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja

Radeče

2430. Statut Občine Radeče
2431. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Radeče
2432. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče
2433. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2434. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
2435. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 1995

Ravne-Prevalje

2436. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1995
2437. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne-Prevalje
2438. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje
2439. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje

Rogaška Slatina

2440. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogaška Slatina

Škocjan

2441. Poslovnik Občinskega sveta občine Škocjan