Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2408. Odredba o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil, stran 3977.

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) v zvezi s 13. členom pravilnika o načinu prevažanja nevarnih snovi v pomorskem prometu in prometu po notranjih plovnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 17/87), ki se v skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list, RS. št. 1/91-I) uporablja kot predpis Republike Slovenije, izdajam
O D R E D B O
o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
1. člen
Za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi na ladjah ter izdajo potrdil, da so te nevarne snovi zložene in zavarovane pred premikanjem, oziroma, da so nezdružljive nevarne snovi ločene, preden ladje vplujejo oziroma izplujejo iz pristanišča, se določijo in pooblastijo:
– Adria control, kontrola kakovosti in količine blaga, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper,
– EMS, pomorsko izvedništvo in svetovanje, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 23, Koper,
– Jadroinspekt Koper, d.o.o., podjetje za ugotovitev stanja blaga, Krpanova 11, Koper,
– Inspekt, mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in količine blaga, svetovanje ter inženiring, p.o., Ljubljana, Jakšičeva 5, Ljubljana.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati sklep o določitvi pooblaščene organizacije združenega dela za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil (Uradni list SRS, št. 17/88).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-11/95
Ljubljana, dne 23. avgusta 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze