Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2409. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, stran 3978.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
Za mesec september 1995 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 6.855 SIT;
– študentom 14.036 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 33.163 SIT;
– za 20 let delovne dobe 49.745 SIT;
– za 30 let delovne dobe 66.326 SIT;
3. solidarnostne pomoči 66.326 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.318 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.795 SIT;
– 8 do 12 ur 2.580 SIT;
– nad 12 ur 5.159 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.509 SIT;
– brez računa 1.548 SIT;
7. kilometrina 23 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 11,50 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 18.573 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 22.700 SIT;
10. terenski dodatek 1.083 SIT;
Št. 0510/8-142/122-1-95
Ljubljana, dne 21. avgusta 1995.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve