Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2377. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Koroške v Republiki Avstriji, stran 3877.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Koroške v Republiki Avstriji
I
Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije iz dežele Koroške v Republiki Avstriji naslednjih pošiljk:
1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev,
ter uvoz naslednjih pošiljk:
3. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih prašičev,
4. živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, razen za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več in sicer sterilne konzerve, med katere štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;
– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70°C; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, mesno-kostna moka, želatina in podobno;
– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet - blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane ščetine in podobno.
II
Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih potniki prenašajo oziroma prevežajo čez državno mejo Republike Slovenije in izvirajo iz dežele Koroške v Republiki Avstriji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-005/95-2
Ljubljana, dne 28. avgusta 1995.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano