Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2412. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam, stran 3979.

Na podlagi 5. točke 25. člena, 30. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam
1
V prvem odstavku 1. točke sklepa o kratkoročnih posojilih bankam (Uradni list RS, št. 67/94) se besedilo “do enega meseca” nadomesti z besedilom “do treh mesecev”.
2
Dosedanja 3. točka se črta in se nadomesti z novo 3. točko, ki se glasi:
“3. Koeficient se za posamezno banko izračuna vsak mesec iz dnevnih podatkov o doseženi neto devizni poziciji v predhodnem mesecu in je delež banke v skupni doseženi neto devizni poziciji vseh bank, določeni s sklepom o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 80/94).”
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0265/95
Ljubljana, dne 30. avgusta 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.