Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2403. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti, stran 3965.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 37. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 18. julija 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti
I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti, ki ga je pod št. 1/95-LN/MS, v juliju 1995 izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
II
Osnutek lokacijskega načrta se razgrne v izložbi zgradbe Mestne občine Murska Sobota (Slovenska ulica) ter na sedežu krajevnih skupnosti mesta Murska Sobota, Kocljeva ul. 4 (Dom upokojencev).
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Po potrebi bo v času javne razgrnitve organizirana javna razprava, kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku lokacijskega načrta Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-9/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Andrej Gerenčer l. r.