Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4011. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS)
4012. Zakon o minimalnem davku (ZMD)
4013. Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZSPVZZ)

MINISTRSTVA

4014. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2024
4015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

BANKA SLOVENIJE

4016. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice
4017. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4018. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4019. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje

OBČINE

Brezovica

4020. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2024
4021. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2025

Brežice

4022. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
4023. Sklep o določitvi cen storitev gospodarske javne službe

Črnomelj

4024. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
4025. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črnomelj

Dol pri Ljubljani

4026. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024

Grosuplje

4027. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2024
4028. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2025
4029. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje

Komen

4030. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2024
4031. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen

Koper

4032. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024
4033. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Koper
4034. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2024

Kranjska Gora

4035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Ljubljana

4036. Odlok o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Medvode

4037. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2023
4038. Odlok o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2024
4039. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2024

Metlika

4040. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Piran

4041. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2024
4042. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks

Pivka

4043. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2024

Radeče

4044. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2024

Semič

4045. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Sveti Jurij ob Ščavnici

4046. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2024
4047. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2025
4048. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šentjur

4049. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2023
4050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2024

Tišina

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2024

Tolmin

4052. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin

Trebnje

4053. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2024
4054. Sklep o zadolžitvi proračuna Občine Trebnje za leto 2024
4055. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2024
4056. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2024
4057. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
4058. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Občine Trebnje
4059. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti