Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4023. Sklep o določitvi cen storitev gospodarske javne službe, stran 12051.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdijo se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe, ki jih je pripravilo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..
2. 
(1) Potrdi se cena gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo:
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina znaša 0,9489 EUR/m3,
– cena omrežnine znaša 5,9515 EUR/DN 20/mesec.
(2) Potrdi se cene gospodarske javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode:
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode: 0,3815 EUR/m3,
– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – omrežnina: 6,9098 EUR/mesec,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav: 0,3193 EUR/m3,
– cena storitev odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav – omrežnina: 0,5887 EUR/mesec.
(3) Potrdi se cena gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
– cena omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,5887 EUR/DN 20/mesec.
(4) Potrdi se cena gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,2062 EUR/kg.
(5) Potrdi se cena gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena zbiranje komunalnih odpadkov – storitev v višini 0,1726 EUR/kg,
– cena zbiranja biorazgradljivih odpadkov – storitev v višini 0,1906 EUR/kg,
– cena javne infrastrukture – zbiranje biorazgradljivih odpadkov v višini 0,0062 EUR/kg/mesec,
– cena javne infrastrukture – zbiranje komunalnih odpadkov v višini 0,0039 EUR/kg/mesec.
(6) Ostale cene prej navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki niso določene v prejšnjih odstavkih, ostanejo nespremenjene v veljavi.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi. Cene, določene v tem sklepu, veljajo od 1. januarja 2024.
Št. 354-98/2023
Brežice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti