Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

N 276/2023 Os-3559/23, Stran 2327
Okrajno sodišče v Mariboru na predlog predlagateljice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, ob udeležbi: 1. Milivoje Simeunović, Trinkova ulica 62A, 1000 Ljubljana; 2. Slađana Simeunović, Trinkova ulica 62A, 1000 Ljubljana, vodi nepravdni postopek za amortizacijo listine – sledečega zemljiškega pisma:
»Zemljiško pismo, št. 10/2012, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Lenartu, za denarni znesek 104.323,16 EUR (25,000.000,00 SIT), ID vknjiženega zemljiškega dolga 13253403, ID zaznambe 14496145, v katerem je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št. Dn 48266/2012 z dne 20. 3. 2012, to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga) Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna podružnica Nove Kreditne banke Maribor d.d., MŠ 5620112000, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor; da se to zemljiško pismo prenaša po odredbi; da je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine, parc. št. 1936/96 k. o. 1994 Dobrova (ID 57615), iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi to zemljiško pismo ob zapadlosti tega zemljiškega dolga (navedba zapadlosti): do odpoklica, v korist vsakokratnega upravičenega (zakonitega) imetnika zemljiškega pisma, in da je to zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti navedene nepremičnine. Zemljiško pismo je bilo izstavljeno 20. 4. 2012 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča v Lenartu, na njem je pečat sodišča in podpis zemljiškoknjižnega sodnika.«
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica (priglasitveni rok): 1) tisti, ki ima listino, katera amortizacija je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču, 2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in 3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.
Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 1. 12. 2023 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti