Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4018. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov, stran 12038.

  
Na podlagi 1. točke 132. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov 
1. člen 
V Sklepu o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da pooblaščenec, ki v njenem imenu opravlja trženje enot investicijskih skladov, vlagatelju na vidnem mestu razkrije ime družbe za upravljanje, katere enote investicijskih skladov ponuja.
(2) Fizična oseba, ki opravlja trženje enot investicijskih skladov:
1. se mora vlagatelju izkazati s svojim imenom in priimkom, podatkom o družbi, ki jo zastopa in družbi oziroma družbah za upravljanje, katerih enote investicijskih skladov ponuja;
2. mora na vlagateljevo zahtevo predložiti ustrezno pooblastilo družbe za upravljanje in/ali dovoljenje iz 131. člena ZISDU-3.
(3) Družba za upravljanje mora vlagatelja pisno opozoriti, da storitev trženja enot investicijskih skladov, ki jo opravlja, ne vključuje storitve investicijskega svetovanja in da to pomeni, da vlagatelju ne sme podati osebnega priporočila, kateri investicijski sklad je zanj najustreznejši ter da mora vlagatelj investicijski sklad izbrati po lastni presoji.
(4) Družba za upravljanje mora od vlagatelja zahtevati informacije o njegovem znanju in izkušnjah, pomembnih za naložbo v investicijske sklade. Zahteva se nanaša na vlagatelja kot fizično osebo, zakonitega zastopnika fizične osebe ali zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca pravne osebe.
(5) Družba za upravljanje mora na podlagi informacij iz prejšnjega odstavka oceniti vlagateljevo poznavanje naložb v enote investicijskih skladov in mu upoštevaje to oceno podati objektivne informacije o koristih in tveganjih posameznih vrst investicijskih skladov iz sklepa Agencije, ki določa tipe in vrste investicijskih skladov.
(6) Če družba za upravljanje na podlagi informacij, ki jih prejme po četrtem odstavku tega člena oceni, da naložba v določeno vrsto investicijskih skladov ni primerna za vlagatelja, ga na to opozori.
(7) Posamezne investicijske sklade, ki so predmet vlagateljevega zanimanja, družba za upravljanje podrobneje predstavi, pri čemer jih mora predstaviti nevtralno, odločitev o izbiri sklada pa prepustiti vlagatelju.
(8) Predstavitev investicijskega sklada mora temeljiti na informacijah navedenih v njegovih uradnih dokumentih, pri čemer mora biti vlagatelju pred sklenitvijo pristopnega dokumenta vzajemnega sklada ali KNPVP države članice izročen dokument s ključnimi informacijami.
(9) Če ima vpisno mesto in fizične osebe, ki v okviru vpisnega mesta opravljajo trženje enot investicijskih skladov, ustrezna dovoljenja za investicijsko svetovanje po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, se lahko v zvezi z enotami investicijskih skladov izvaja investicijsko svetovanje, pri čemer veljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov v delu, ki se nanaša na investicijsko svetovanje.
(10) V primeru iz prejšnjega odstavka se določbe tretjega do sedmega odstavka tega člena ne uporabljajo.«.
2. člen 
Priloga Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22) se črta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. aprilom 2024.
Št. 00701-11/2023-4
Ljubljana, dne 20. decembra 2023
EVA 2023-1611-0128
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti