Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 12076.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013, Uradni list RS, št. 44/19, 67/22, 166/22, 7/23, 63/23 in 121/23) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji osmega mandata dne 20. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen Pravilnikao določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine (Uradni list RS, št. 44/19, 189/21, 10/22, 67/22, 166/22, 7/23, 63/23 in 121/23), tako da se le-ta glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
Št. PARCELE
K.O.
PARKIRNI REŽIM
16
Parkirišče za Policijo
1184, 1186, 1187, 570/1
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 7,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
BUS, do največ 15 PM, dnevno parkiranje do 24:00 20,00 EUR. 
28
Parkirišče Žičnica
834/10, 891/50, 1188, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Žičnica 1: Osebna vozila ura 1,50 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Žičnica 2: Parkirišče za avtodome med 7:00 in 0:00, dnevno parkiranje 12,00 EUR.
« 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-6
Kranjska Gora, dne 20. decembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti