Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4060. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025
4061. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence
4062. Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025
4063. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029
4064. Uredba o postopkih na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo
4065. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom
4066. Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024
4067. Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju
4068. Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024
4069. Uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
4070. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027
4071. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
4072. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih
4073. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4074. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
4075. Uredba o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju
4076. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov
4077. Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
4078. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Odloki

4079. Odlok o spremembi Odloka o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine

Sklepi

4080. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2024
4081. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja sredstev za nabavo zdravil za profilakso in zdravljenje COVID-19 ter zagotavljanja cepljenja in sredstev za stroške, povezane s cepljenjem proti COVID-19
4082. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa donacije ali odprodaje dela zdravil, vključno s cepivi, ki se uporabljajo za preprečevanje ali zdravljenje COVID-19
4083. Sklep o podaljšanju ukrepa zagotavljanja sredstev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov
4084. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024
4085. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2024
4086. Sklep o razglasitvi tedna slovenske hrane
4087. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška
4088. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
4089. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
4090. Sklep o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Drugi akti

4091. Spremembe in dopolnitev Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

4092. Odredba o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano

USTAVNO SODIŠČE

4093. Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2024

OBČINE

Brežice

4094. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti