Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4092. Odredba o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano, stran 12277.

  
Na podlagi petega odstavka 61.n člena in za izvrševanje drugega odstavka 61.o člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano 
1. člen 
(vsebina) 
S to odredbo se podrobneje določajo zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano, vrste kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, za katere se zbirajo podatki, način pošiljanja teh podatkov in poročanje o njih.
2. člen 
(zavezanci za pošiljanje podatkov) 
Za namen te odredbe se v zvezi z zavezanci za pošiljanje podatkov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) glede letnega prometa upoštevajo samo čisti prihodki od prodaje.
3. člen 
(poreklo kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov) 
Za namen te odredbe je poreklo kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov lahko:
a) slovensko poreklo: če so vse faze pridelave in predelave izvedene v Sloveniji,
b) poreklo EU: če so vse faze pridelave in predelave izvedene v državah EU, ali
c) poreklo izven EU: če je najmanj ena faza pridelave ali predelave izvedena izven EU.
4. člen 
(kmetijski pridelki) 
Zavezanci za kmetijske pridelke pošiljajo naslednje podatke:
a) za pšenico: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo;
b) za goveje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo za goveje meso v kg brez kosti in s kostjo (hladne mase);
c) za svinjsko meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo za svinjsko meso v kg brez kosti in s kostjo (hladne mase);
č) za piščančje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo za piščančje meso v kg brez kosti in s kostjo;
d) za sveže nepredelano mleko: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupno oziroma prodano količino v l in poreklo;
e) za jajca hlevske reje velikosti M in L: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kos, odkupno oziroma prodano količino v kosih in poreklo;
f) za sveža jabolka: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo.
5. člen 
(živilski proizvodi) 
Zavezanci, ki so posredniki, predelovalci ali trgovci, za živilske proizvode, ki so razvrščeni po naslednjih kategorijah, pošiljajo naslednje podatke:
1. SEKTOR ŽIT IN ŽITNIH IZDELKOV:
a) za pšenično moko brez polnozrnate moke: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) za kruh (bel, polbel, črn): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količina v kg in poreklo;
2. SEKTOR MESA IN MESNIH IZDELKOV (sveže (ohlajeno)):
a) za goveje meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) za goveje meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
c) za piščančje meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
č) za piščančje meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
d) za svinjsko meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
e) za svinjsko meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
f) za posušeno, soljeno oziroma dimljeno meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
g) za druge mesne pripravke: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo;
3. SEKTOR MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV:
a) za polnomastno mleko (sveže, pasterizirano, sterilizirano in UHT mleko): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupno oziroma prodano količino v l in poreklo,
b) za posneto mleko (sveže, pasterizirano, sterilizirano, UHT, polposneto in posneto mleko): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupno oziroma prodano količino v l in poreklo,
c) za jogurt brez dodatkov: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupno oziroma prodano količino v l in poreklo,
č) za sir (poltrdi): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino in poreklo;
4. SEKTOR JAJC:
a) za predpakirana jajca hlevske reje velikosti M in L: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kos, odkupno oziroma prodano količino v kosih in poreklo;
5. SEKTOR SADJA (sveže):
a) za jabolka: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) za banane: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količina v kg in poreklo,
c) za limone: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo;
6. SEKTOR ZELENJAVE (sveža):
a) za listnato solato: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) za krompir: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
c) za čebulo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količina v kg in poreklo,
č) za korenje: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupno oziroma prodano količino v kg in poreklo.
6. člen 
(poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih) 
(1) Zavezanci pošiljajo v informacijski sistem podatke iz 4. in 5. člena te odredbe kot Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Predloga obrazca poročila je kot Priloga sestavni del te odredbe.
(2) Iz poročila morajo biti jasno razvidni naslednji podatki:
a) podatki pooblastitelja (zavezanca za pošiljanje): davčna številka, naziv oziroma ime, naslov oziroma sedež, zakoniti zastopnik (izpolni samo, če je pooblastitelj pravna oseba);
b) podatki pooblaščenca (osebe, zadolžene za pošiljanje podatkov): davčna številka, osebno ime, e-pošta;
c) podatki o tipu zavezanca: pridelovalec, posrednik, predelovalec oziroma trgovec;
č) podatki o kmetijskem pridelku oziroma sektorju in kategoriji živilskega proizvoda;
d) podatki o odkupni ponderirani ceni oziroma prodajni ponderirani ceni na enoto: za kmetijske pridelke iz 4. člena te odredbe oziroma živilske proizvode po kategorijah iz 5. člena te odredbe;
e) podatki o odkupni oziroma prodani količini za kmetijske pridelke iz 4. člena te odredbe oziroma živilske proizvode določene kategorije iz 5. člena te odredbe;
f) podatki o poreklu kmetijskega pridelka oziroma živilskega proizvoda (poreklo Slovenija, poreklo EU ali poreklo izven EU).
7. člen 
(način pošiljanja poročil) 
(1) Zavezanci ali njihovi pooblaščenci se pred elektronskim pošiljanjem poročila v informacijski sistem registrirajo pri Agenciji.
(2) Za namen registracije iz prejšnjega odstavka Agencija vzpostavi enotno vstopno točko, na kateri se zavezanec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem s sredstvi elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma z drugimi načini elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacije in storitev zaupanja.
(3) Zavezanec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem Agencije ter ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(4) Podrobnejša navodila za registracijo in elektronsko pošiljanje poročila se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(rok za pošiljanje poročil) 
(1) Zavezanci pošiljajo poročilo z vnosom v informacijski sistem Agencije enkrat mesečno, in sicer najpozneje petnajsti delovni dan za pretekli mesec.
(2) Kot delovni dnevi iz prejšnjega odstavka se štejejo dnevi od ponedeljka do petka brez praznikov, ki so dela prosti dnevi.
9. člen 
(poročanje) 
Agencija deseti delovni dan po zaključku mesečnega zbiranja podatkov pošlje poročilo ministrstvu. Poročilo vsebuje podatke o ponderirani ceni na enoto, povprečni odkupni ponderirani oziroma prodajni ponderirani ceni na enoto, povprečni odkupni oziroma prodani količini in poreklu kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov glede na tip zavezancev za pošiljanje.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 007-474/2023/18
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2330-0147
V funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti