Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4088. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, stran 12274.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22, 71/22 in 128/22) se v četrtem odstavku 13. člena in prvem odstavku 18. člena kratica »ARRS« nadomesti s kratico »ARIS«.
2. člen 
V 2. členu se v 4. točki besedilo »Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS)« nadomesti z besedilom »Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS)«.
3. člen 
V 5. členu se v tretjem stavku prvega odstavka za besedilom »investicijsko vzdrževanje« dodata vejica in beseda »amortizacijo«.
4. člen 
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARIS zagotovi do 1.000.000 eurov v letu 2022, do 2.000.000 eurov v letu 2023 in do 1.600.000 eurov v letu 2024.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se prvič izračunajo v skladu s splošnim aktom ARIS iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID za leto 2025. ARIS sredstva za leta 2022, 2023 in 2024, ki vključujejo tudi sredstva za raziskovalno in drugo opremo za začetek dela zavoda, zavodu izplačuje v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda na podlagi pogodbe, sklenjene med ARIS in zavodom. V letu 2023 ARIS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2023 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju. V letu 2024 ARIS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2024 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju.«.
V četrtem odstavku se kratica »ARRS« nadomesti s kratico »ARIS«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-488/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-3360-0038
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti