Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4089. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, stran 12275.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (Uradni list RS, št. 68/22 in 128/22) se v drugem odstavku 20. člena in tretjem odstavku 29. člena kratica »ARRS« nadomesti s kratico »ARIS«.
2. člen 
V 2. členu se v 4. točki besedilo »Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS)« nadomesti z besedilom »Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS)«.
3. člen 
V 5. členu se v tretjem stavku prvega odstavka za besedilom »investicijsko vzdrževanje« dodata vejica in beseda »amortizacijo«.
4. člen 
V 15. členu se v drugem stavku besedilo »Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije« nadomesti s kratico »ARIS«.
5. člen 
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARIS zagotovi do 150.000 eurov v letu 2022, do 300.000 eurov v letu 2023 in do 300.000 eurov v letu 2024.«.
Tretji do peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se v skladu s splošnim aktom ARIS iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID določijo v četrtem letu ustanovitve zavoda.
(4) Za leta 2022, 2023 in 2024 se vsa sredstva iz prvega odstavka tega člena, zmanjšana za sredstva iz drugega odstavka tega člena, zagotovijo na podlagi finančnega načrta ARIS v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda, ki vključujejo tudi sredstva za raziskovalno in drugo opremo, potrebno za začetek dela zavoda.
(5) ARIS prvo letno pogodbo o financiranju z zavodom sklene po potrditvi programa dela in finančnega načrta zavoda. V letu 2023 ARIS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2023 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju. V letu 2024 ARIS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2024 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju.«.
V šestem odstavku se kratica »ARRS« nadomesti s kratico »ARIS«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-487/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-3360-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti